История на счетоводството Съвети за счетоводство Международно счетоводство Видове счетоводство
Начало
Счетоводство...

Счетоводство.EU - сайта за счетоводни услуги!

 

Счетоводството е отразяване на дейността на стопански (или друг) субект в регистър от финансов аспект по начин, спазващ общоустановените правила — национални счетоводни стандарти (US GAAP General Accepted Accounting Principles), международни счетоводни стандарти (IAS International Accounting Standards) и др. В България от 1 януари 2005 година в България важат Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), които заменят Закона за счетоводството с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО, IAS), който от своя страна заменя Националните счетоводни стандарти.

 

Информация
Design by VRETIEL